Polityka prywatności

P.P.U.B. Inkomet Jan Skubisz przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności oraz poszanowania Twoich danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Celem niniejszej „Polityki prywatności” jest opisanie procesu przetwarzania Twoich danych, jak również przekazanie informacji o przysługujących Ci prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Danych jest Jan Skubisz prowadzący działaność gospodarczą pod firmą P.P.U.B. Inkomet z siedzibą: 97-500 Radomsko ul. Młodzowska 19.

Dane zbierane są:

 • automatycznie, gdy wchodzisz na stronę;
 • gdy podajesz je dobrowolnie w formularzu kontaktowym.


Dane pozyskiwane automatycznie zbierane są w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz celach statystycznych.

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, informujemy Cię o cookies oraz pytamy o zgodę na ich używanie. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia
 • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.


Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Instrukcję w jaki sposób można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek zamieszczamy poniżej:


Dane te nie są wykorzystywane do profilowania.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art.6 ust. 1 pkt f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.” Dane te są niezbędne do zapewnienia przez P.P.U.B. Inkomet Jan Skubisz świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Dane zbierane poprzez formularz kontaktowy są niezbędne w celu odpowiedzi na Twoje przesłane do nas zapytanie. Dane te to: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art.6 ust. 1 pkt f) RODO – realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu.

Twoje dane przechowywane będą przez okres:

 • w przypadku danych zbieranych automatycznie - 8 tygodni, a w przypadku plików cookies - przez godzinę lub do zamknięcia okna przeglądarki;
 • w przypadku danych podanych w formularzu kontaktowym – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.


Przysługuje Ci prawo:

 • do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do sprzeciwu,
 • do tego, by nie podlegać profilowaniu.


P.P.U.B. Inkomet Jan Skubisz stosuje również narzędzie Google Analytics do analizowania ruchu na stronie internetowej.
Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Google Analytics używa adresów IP, by ustalać położenie geograficzne użytkowników oraz chronić działanie usługi i zapewniać bezpieczeństwo.

 

Zgodnie z art. 77 RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwrzania swoich danych oraz realizacji praw ich dotyczących możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: kontakt@rodo.radomsko.pl