Zapytania ofertowe

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na usługi informacyjno-promocyjne:

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na usługi szkoleniowe:

 


 

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia wnętrz.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (do pobrania):

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dostawę wyposażenia wnętrz:

 


 

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (do pobrania):

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dostawę sprzętu elektronicznego:

 


 

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu do ćwiczeń fizycznych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (do pobrania):

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dostawę sprzętu do ćwiczeń fizycznych:

 


 

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia placu rekreacyjnego wraz z małą architekturą.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (do pobrania):

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dostawę wyposażenia placu rekreacyjnego wraz z małą architekturą:

 


 

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę mebli.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (do pobrania):

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dostawę mebli:

 


 

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia kuchni.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (do pobrania):

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dostawę wyposażenia kuchni i środki trwałe:

 


 

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na roboty budowlane.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną (do pobrania):

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności w przedmiocie wykonania robót budowlanych:

 

Zawiadomienie o poprawie oczywistej omyłki: