Polityka jakości

INKOMET , stawia sobie za cel sprostanie wymaganiom jakościowym naszych Klientów, co prowadzi do uzyskania ich pełnej satysfakcji. Takie podejście daje nam pewność uzyskania przewagi rynkowej.

Aby osiągnąć zamierzone cele firma ustanowiła i wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny

z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO 9001;
 • PN-EN ISO 14001,
 • PN-N 18001;
 • PN-EN ISO 3834-2;
 • AQAP 2110
 • procedurę Zakładowej Kontroli Produkcji.

Reagując na potrzeby rynku nieustannie doskonalimy i poszerzamy zakres naszych usług. W przyszłości nie chcemy ograniczać się wyłącznie do produkcji z zakresu: cięcia laserem 3D, konstrukcji spawanych, czy obróbki CNC. Chcemy rozwijać się również w zakresie usług doradczych dla przemysłu, dzięki intensyfikacji naszej współpracy z ośrodkami naukowymi.

Prowadzimy również intensywne prace nad rozwojem i unowocześnieniem naszego systemu zarządzania, który ma za zadanie usprawnić kontakt z Klientem, a przede wszystkim wspierać zarządzanie produkcją, co doprowadzi do skrócenia czasu realizacji zleceń.

Cały czas rozwijamy system kontroli dostawców i kooperantów poprzez okresowe audyty oraz coroczne ankiety klasyfikujące. Te działania dają nam pewność, że nasi partnerzy ciągle się rozwijają i poprawiają jakość swoich usług.

INKOMET jest znanym na rynku przedsiębiorstwem oferującym swoje usługi w zakresie:

 • kompleksowego wykonawstwa obiektów handlowych i  przemysłowych,
 • obróbki skrawaniem na maszynach konwencjonalnych oraz CNC,
 • cięcia laserowego 3D,
 • modernizacji  i remontów oraz alokacji linii technologicznych oraz urządzeń przemysłowych,
 • wykonawstwa i montaż konstrukcji: stalowych, aluminiowych oraz ze stali nierdzewnych                   i żaroodpornych dla budownictwa i energetyki.

Zarząd firmy zobowiązuje się do spełniania wymagań i zaspokojenia potrzeb Klientów podczas całego cyklu życia produktu, a także przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Zobowiązania te stanowią integralną część funkcjonowania firmy przy realizacji wszystkich jej procesów.

INKOMET traktuje jakość jako fundamentalny czynnik uzyskania pełnej satysfakcji
i zadowolenia Klienta oraz gwarancję zdobycia przewagi rynkowej. Dlatego też Zarząd firmy deklaruje, iż będzie utrzymywać i doskonalić wdrożony Zintegrowany System Zarządzania po to, aby osiągnąć następujące cele strategiczne:

 • wdrażanie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych,
 • nawiązanie współpracy z firmami o najwyższych standardach jakościowych,
 • poszerzaniu oferty wykonywanych usług,
 • zdobycie nowych rynków,
 • ciągłe doskonalenie jakości swoich produktów i świadczonych usług.

Deklarujemy, iż niniejsza polityka jakości jest zakomunikowana w firmie oraz, że jej założenia są okresowo sprawdzane i weryfikowane. Jesteśmy głęboko przekonani, iż realizacja powyższej Polityki Jakości przyczyni się do umocnienia naszej pozycji rynkowej i ekonomicznej.

 

Radomsko, dn.03.02.2011r.