Inicjatywy

Poniżej przedstawiamy inicjatywy firmy "Inkomet".

Prasa o Inkomet

Piątkowy koncert udowodnił, że w Radomsku są ludzie dobrej woli, którym zależy na pomocy innym. za tę pomoc ze sceny podziękowała mama Moniki: - Chciałabym bardzo podziękować wszystkim obecnym na sali, członkom Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku, wszystkim przedsiębiorcom, a w szczególności wielkie podziękowania za przygotowanie koncertu i wszelkie okazane nam serce i pomoc dla pana Jana Skubisza, który się nami codziennie opiekuje.

 

Wizyta w Japonii 2009 r.

W celu pełnego poznania technologii cięcia laserowego 3D i jej praktycznego zastosowania przy wznoszeniu obiektów w konstrukcjach stalowych, pracownicy firmy Inkomet odbyli 10 dniową wizytę do Japonii. Wspólnie z pracownikami naukowymi Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Białostockiej odbyli szereg spotkań z inżynierami z Takenaka Corporation i YAMAZAKI MAZAK. Wspólne wizyty na obiektach w trakcie budowy umożliwiły zapoznanie się ze sposobem i cyklem budowlanym stosowanym w Japonii.