03.11.2020

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy

 

JAN SKUBISZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN SKUBISZ P.P.U.B. INKOMET informuje, że w dniu 23 września 2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy P.P.U.B. INKOMET Jan Skubisz, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0238/20-00
  • Cele projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19
  • Planowane efekty: poprawa płynności finansowej
  • Wartość projektu finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 293.249,70 zł