Aktualności

03.11.2020

JAN SKUBISZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN SKUBISZ P.P.U.B. INKOMET informuje, że w dniu 23 września 2020 r. podpisał Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy POIR.03.04.00-10-0238/20-00.

31.01.2018

JAN SKUBISZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN SKUBISZ P.P.U.B. INKOMET informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. podpisał Umowę o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0026/17-00  projektu pn. „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

Strona główna

 

Firma Inkomet powstała w 1990. W początkowym okresie działalności koncentrowała się głównie na wykonawstwie konstrukcji stalowych. Z czasem działalność została rozszerzona o generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych.

Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów firma Inkomet prowadzi kompleksową obsługę inwestycji od projektu i pozwolenia na budowę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Inkomet posiada wszystkie potrzebne certyfikaty i uprawnienia potrzebne do realizacji zadań inwestycyjnych w budownictwie. Normy stosowane w zakładzie: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN ISO 3834, EN 1090.

Zapraszamy do współpracy.

 

JAN SKUBISZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN SKUBISZ P.P.U.B. INKOMET zrealizował projekt pn. „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0026/17-00

Zakres zadań inwestycyjnych obejmował m.in. roboty budowlane – przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku przeznaczonego do prowadzenia całorocznej działalności hotelowej, kulturalnej, szkoleniowej i rozrywkowej. Obiekt składa się dwóch części: istniejącego i działającego budynku hotelowego oraz przebudowanego i rozbudowanego istniejącego budynku, na który składa się: sala do ćwiczeń, sala multimedialna, pokoje hotelowe (18szt.), zaplecze kuchenne, wieża widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tereny zielone.

Cel projektu to poprawa konkurencyjności Hotelu PORTO*** poprzez unowocześnienie i rozwój jego oferty turystycznej.

Cel inwestycji to stworzenie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania ośrodka hotelowego *** stanowiącego nowoczesną bazę turystyczną oraz Centrum Promocji Miasta Radomska.

Okres realizacji projektu: od 06.05.2017 roku do 30.09.2018 roku.
Całkowity koszt projektu: 7.607.058,00 zł, z czego z EFRR: 3.091.685,40 zł.
Nr projektu: WND-RPLD.06.02.01-10-0026/17.
Nr umowy: UDA-RPLD.06.02.01-10-0026/17-00.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Strategiczny cel projektu to poprawa konkurencyjności Hotelu PORTO*** poprzez unowocześnienie i rozwój jego oferty turystycznej – stworzenie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania ośrodka hotelowego*** stanowiącego nowoczesną bazę turystyczną oraz Centrum Promocji Miasta Radomsko.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie dostępności oferty turystycznej poprzez rozbudowę i wyposażenie Hotelu Porto*** o infrastrukturę 18 jednostek hotelowych oraz zaplecze gastronomiczne.
 • Wzmocnienie lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej miasta Radomska poprzez utworzenie pierwszego w mieście Centrum Promocji Miasta Radomsko. W ramach czego zaplanowano działania edukacyjne obejmujące stałe eskpozycje.
 • Rozszerzenie oferty turystycznej o minimum 4 nowe usługi m.in.:
  • usługi Centrum Miasta Radomska - organizacja różnego rodzaju imprez kulturowych i edukacyjnych
  • stałe ekspozycje tematyczne dotyczące historii miasta i regionu oraz współczesnego rozwoju gospodarczego ziemi radomszczańskiej
  • promowanie tradycji rzemieślniczych
  • promowanie i propagowanie wiedzy o istniejących interesujących zabytkach architektury oraz zabytkach przyrody
  • organizowanie ekspozycji czasowych we współpracy z Muzeum Regionalnym i Urzędem Miasta
  • rozpowszechnianie wydawnictw poświęconych regionowi
  • aktywne włączanie się we współpracę/organizowanie różnorodnych imprez okolicznościowych wspólnie z instytucjami lokalnymi
  • zwiedzanie balonowej wieży widokowej o wysokości 60m
  • wykorzystanie i stałe aktywne promowanie potencjału endogenicznego Radomska i okolic
 • Wykorzystanie OZE w działalności turystycznej: instalacji wody szarej, instalacji solarnej oraz pomp powietrza

 

zobacz jak do nas dojechać
P.P.U.B. Inkomet Jan Skubisz  
ul. Młodzowska 19
97-500 Radomsko

Zakład nr 1
ul. Sucharskiego 49
97-500 Radomsko

CEO Marcin Skubisz
mobile: +48 509 340 332
e-mail: marcin.skubisz@inkomet.pl
Biuro
ul. Portowa 14
97-500 Radomsko

IWE Patryk Lizura
mobile: +48 733 143 119
e-mail: patryk.lizura@inkomet.pl