Aktualności

05.05.2017

JAN SKUBISZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN SKUBISZ P.P.U.B. INKOMET informuje, że w dniu 05.05.2017 r. złożył wniosek o dofinansowanie  projektu pn. „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej warz z Centrum Promocji Miasta Radomska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

15.01.2017

Inkomet buduje w Radomsku halę magazynową o pow. 1600 m2

Strona główna

Firma Inkomet powstała w 1990. W początkowym okresie działalności koncentrowała się głównie na wykonawstwie konstrukcji stalowych. Z czasem działalność została rozszerzona o generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych.

Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów firma Inkomet prowadzi kompleksową obsługę inwestycji od projektu i pozwolenia na budowę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Inkomet posiada wszystkie potrzebne certyfikaty i uprawnienia potrzebne do realizacji zadań inwestycyjnych w budownictwie. Są to: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, DIN 18800, EN 1090, EN ISO 3835, PN 69009.

Zapraszamy do współpracy.

 

JAN SKUBISZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN SKUBISZ P.P.U.B. INKOMET informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. podpisał Umowę o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0026/17-00  projektu pn. „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej warz z Centrum Promocji Miasta Radomska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

Zakres zadań inwestycyjnych obejmuje m.in. roboty budowlane - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przeznaczonego do prowadzenia całorocznej działalności hotelowej, kulturalnej, szkoleniowej i rozrywkowej. Obiekt składał się będzie z dwóch części: istniejącego i działającego budynku hotelowego oraz przebudowanego i rozbudowanego istniejącego budynku, na którą składała się będzie: sala do ćwiczeń, sala multimedialna, pokoje hotelowe (18szt.), zaplecze kuchenne, wieża widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tereny zielone.

Cel projektu to poprawa konkurencyjności Hotelu ***PORTO poprzez unowocześnienie i rozwój jego oferty turystycznej.

Cel inwestycji to stworzenie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania ośrodka hotelowego *** stanowiącego nowoczesną bazę turystyczną oraz Centrum Promocji Miasta Radomska.

Okres realizacji projektu: od 06.05.2017 roku do 30.09.2018 roku.

Całkowity koszt projektu: 7.607.058,00 zł, z czego z EFRR: 3.091.685,40 zł.

Nr projektu: WND-RPLD.06.02.01-10-0026/17.

Nr umowy: Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0026/17-00.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

zobacz jak do nas dojechać
P.P.U.B. Inkomet Jan Skubisz

ul. Młodzowska 19
97-500 Radomsko
tel. +48 44 738 18 14
fax +48 44 738 18 13

e-mail: biuro@inkomet.pl
Zakład nr 1
ul. Dolna 12
97-500 Radomsko
  Zakład na 2
ul. Sucharskiego 49
97-500 Radomsko